Muzyka to, czy matematyka?

Dyrygent Poznańskiego Chóru Kameralnego oraz dyrektor Ogólnopolskiego Konkursu Kompozytorskiego Opus 966 w 2013 roku musiał stawić czoła licznym pytaniom muzyka to czy matematyka?!

Na szczęście połowa moich respondentów uznała, że to twórcze wyzwanie.

W pierwszej edycji konkursu powstały i nagrodzone zostały utwory złożone dokładnie z 966 znaków, choć dajemy kompozytorom pewien margines bezpieczeństwa – podkreśla Bartosz Michałowski.

Liczeniem znaków zajmują się członkowie i wolontariusze konkursowego biura. Jak się okazuje wykształcenie muzyczne jest przy tym niezbędne, gdyż współcześni kompozytorzy potrafią obejść ograniczenie…

Podczas ogłoszenia wyników nagrodzone utwory są wykonywane przez Poznański Chór Kameralny pod dyrekcją Bartosza Michałowskiego. Pomysłodawca konkursu podaje kryteria, jakie spełnić muszą młodzi kompozytorzy biorący w nim udział, a także opowiada o drugim – światowym – życiu utworów, już po zakończeniu konkursu.

Posłuchaj audycji