Dubliński Mesjasz w Poznaniu

W 270 rocznicę premiery Mesjasza G. F. Haendla, Poznański Chór Kameralny przedstawił rzadko wykonaywaną, dublińską wersję arcydzieła. Śpiewakom towarzyszyła Irish Baroque Orchestra, która po raz pierwszy przyjechała do Polski. Całość poprowadził Bartosz Michałowski. Recenzja Andrzeja Chylewskiego.

Czytaj więcej